beowulf@lenta.ru +79015559911                                                   

 

Poniżej znajduje się lista kilku miastach odwiedzanych przez detektywów Beowulf powodzeniem projekty:
Czeboksary Ekaterinburg Rostów nad Donem Irkuck Kazań Chabarowsk Krasnodar Nizhniy Nowogród Omsk Nowosybirsk Samara Sankt Petersburg Saratowie Soczi Stawropol Taganrog Vladimir Władywostok Wołgograd Woroneż Jarosław Joszkar-Ola Kijów Almaty Mińsk Kiszyniowie Wilno Ryga Tallin Warszawa Praga Budapeszt Bukareszt Tbilisi, Baku Erewaniu - prywatny detektyw, prywatny detektyw, prywatni detektywi,
prywatnych agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów, prywatnego śledztwa, agencja detektywistyczna,
Firmowe śledczych, prawnych śledczych, agencja dochodzenia, osoby zaginionej, nadzór,
dochodzeniowych, sprawdzenie danych, organy ścigania, prywatna agencja dochodzenia, PI, procesu obsługującego, sektor prywatny detektyw, ochroniarz, prywatne detektora, prywatne agencje detektywistyczne usług prywatnego detektywa, cena prywatnego detektywa, pozwolenie prywatny detektyw
   
   

               

   
   

English  Français  Deutsch Italiano   Español  Português  Óêðà¿íñüêà  Polski  Ðóññêèé 

   
   

Witamy na stronie skutecznie, kompleksowo i kompetentnie działających licencjonowanych detektywów.
Nasze wieloletnie doświadczenie wynikające z uprzedniej pracy w strukturach dyplomatycznych, służb wywiadu i firmach prywatnych pozwala nam na
stwierdzenie, że współpracując z Agencją Detektywistyczną BEOWULF możesz liczyć na:
- bezpłatne konsultacje,
- przygotowanie indywidualnej oferty,
- współpracę na każdym etapie postępowania,
- uczciwość,
- bezpieczeństwo biznesu,
- zachowania zgodne z etyką zawodu i etyką biznesu,
- prowadzenie spraw ściśle wobec norm obowiązujących w prawie polskim,
- szybką realizację zleceń w kraju i zagranicą.
Wykonujemy zlecenia na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Europy / UE w tym także na Cyprze oraz w wybranych krajach świata (Białoruś Estonia Litwa Litwa Kazachstan.
Detektywi Agencji Detektywistyczney BEOWULF współpracują z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi.
UWAGA! Czas od przyjęcia zlecenia (podpisana umowy) do rozpoczęcia działań to zaledwie kilka godzin.

Agencja detektywistyczna Beowulf podejmuje się czynności detektywistycznych związanych
zarówno z życiem prywatnym naszych klientów, jak i prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
Jako liderzy w segmencie usług detektywistycznych prowadzimy rozbudowane śledztwa, korzystając z
zaawansowanej technologii oraz szerokiego dostępu do informacji.
Biuro detektywistyczne BEOWULF prowadzi sprawy do momentu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy i skorzystania z usługi Agencji Detektywistyczney BEOWULF.

 

   
 

Office 3 / 1 # 9 Ulica B. Dekabrskaya. 123022 Moskwa Rosja


Mobile +7 905 7449995  Phone  +79267339911  Cell +7 901 5559911

beowulf@b-e-o-w-u-l-f.com

 
   
   

Biuro prywatnego śledztwa, rosyjski prywatni detektywi
Prywatnych detektywów i śledczych
Międzynarodowa Izba prywatne agencje detektywistyczne i bezpieczeństwa
Beowulf - prywatni detektywi i badania w Rosji i Europie
Znajdź prywatny detektyw, prywatni detektywi, matrymonialne i Nadużyć Finansowych dochodzeń
Beowulf - Prywatna Agencja Detektywistyczna
Private Detective Agency "Beowulf" Moskwa - Rosja
Detektyw / prywatny detektyw
Prywatny detektyw - prywatny detektyw - Private Detective Agency
Międzynarodowe Biuro detektywistyczne - Licencjonowani prywatnych detektywów ...
Rosyjski prywatnym detektywem zajmującym się Family & Business Badania
Beowulf prywatny detektyw Beowulf: Agencja Detektywistyczna
Prywatnych detektywów i prywatnych detektywów Directory. Znajdź badacza
Rosyjski Licencjonowany prywatny detektyw, firmy, Legal, spraw
Rosyjski o usługach detektywistycznych - prywatnych detektywów, Agencja Detektywistyczna
Rosja - prywatny detektyw - Prywatne Detective.RU
Prywatny detektyw, prywatni detektywi, oraz Agencji Wywiadu
Moskwa prywatny detektyw: prywatny detektyw beowulf.ru
Prywatny detektyw i dochodzeniowych - prywatny detektyw w Rosji
Prywatnych detektywów, prywatnych detektywów w Rosji, na Ukrainie, w Europie ...
Prywatnych detektywów, Asset Szukaj Badania, Nadzoru i WNP
Rosja Moskwa prywatny detektyw prywatny detective.RU - PI
Prywatny detektyw & Private Detective Agency, dochodzeniowych

   

 
 

 

 

   

Klienci indywidualni:

1. obserwacja, ustalenia, zbieranie dokumentacji dowodowej

wykorzystujemy najnowsze środki techniki elektronicznej, środki rejestracji fotograficznej i video, sporządzamy notatki. Czynności wykonujemy na terenie kraju jak i poza jego granicami.

2. zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych, osobistych

sprawdzamy wątpliwości, podejrzenia, zbieramy dowody rozwiązłości małżeńskiej i inne. Wszelkie czynności wykonujemy na terenie kraju i poza jego granicami. Z czynności wykonujemy notatki oraz inną dokumentację w postaci rejestracji video, zdjęć i innej. Korzystamy z najnowszych środków techniki.

3. poszukiwanie osób zaginionych

poszukiwania osób najbliższych, zaginionych dokonujemy na terenie kraju jak i również poza jego granicami. Wykorzystujemy różnego rodzaju środki techniki. Sprawy poszukiwawcze prowadzimy bezterminowo do tzw. skutku. Współpracujemy z organami ścigania.

4. ustalanie majątków współmałżonków

ustaleń majątku współmałżonków dokonujemy przy wykorzystaniu środków techniki rejestrującej wizję. Zbieramy dowody posiadania majątku ruchomego jak i nieruchomości. Sporządzamy dokumentację w postaci notatek. Czynności dokonujemy w kraju jak i poza jego granicami.

5. wykrywanie podsłuchów, kamer bezprzewodowych cyfrowych i analogowych

wykrywanie wszelkich podsłuchów, kamer bezprzewodowych cyfrowych jak i analogowych odbywa się przy użyciu najnowszych środków techniki.

6. poszukiwania genealogiczne osób najbliższych, krewnych

poszukiwania genealogiczne, podobnie jak poszukiwania osób zaginionych, wykonywane są bezterminowo i prowadzone do skutku. Informacje zbierane są w urzędach, kartotekach, archiwach oraz poprzez ustalenia wśród rodziny, krewnych, znajomych.

7. poszukiwania dłużników i ustalenia ich majątków

poszukiwań dłużników, ustalenia ich miejsc zameldowania, przebywania oraz posiadanych przez nich majątków wykonujemy na terenie całego kraju jak i poza jego granicami. Współpracujemy w tych sprawach z organami ścigania. Prowadzimy skuteczną windykację, zapewniamy pomoc prawną przez renomowanych adwokatów.

8. sprawy bardzo osobiste, krępujące, szantaż, groźby, inne

pomagamy w załatwieniu wszelkich spraw o charakterze bardzo osobistym, poufnym, dyskretnym W sprawach takich jak szantaż, groźby, zbieramy i przygotowujemy materiał mogący posłużyć za materiał dowodowy przed organami ścigania czy w sądzie. Wszelkie sprawy jak najbardziej osobiste załatwiamy w sposób jak najbardziej dyskretny.

9. odzyskiwanie danych z kart SIM

odzyskujemy dane z różnego rodzaju kart SIM, wszystkich operatorów telefonii komórkowej, zarówno tych zachowanych jak książka telefoniczna czy lista połączeń oraz przywracamy również te skasowane wiadomości tekstowe.

10. dokumentacja foto-video spotkań oficjalnych, nieoficjalnych

dokumentację spotkań wykonujemy przy użyciu różnego typu środków techniki, urządzeń elektronicznych w sposób oficjalny i operacyjny np. przy użyciu mikro kamer.

 
 
Wykonanie wywiadu gospodarczego to niezwykle odpowiedzialna i skomplikowana praca. Jego celem jest bezpieczeństwo biznesu klientów Agencja detektywistycznej Beowulf .
U podstaw prowadzenia wywiadu gospodarczego, jego celowości i sposobu realizacji powinny leżeć dwa elementarne stwierdzenia:


Wywiad gospodarczy według współczesnych norm obwiązujących globalnie w biznesie powinien
zawsze poprzedzać ostateczny wybór kontrahenta, podpisanie kontraktu, przekazanie towaru
czy środków materialnych, poważne decyzje o zakupach, fuzjach ect.

Prowadzenie wywiadu gospodarczego należy traktować jako prewencję.
Pamiętajmy:
- ujawniaj zamiast ukrywać,
- zapobiegaj zamiast leczyć.
Zaznaczmy, że wykonywane przez nas wywiady gospodarcze nie są tylko zbiorem suchych niewiele
wartych treści, które sami możecie Państwo zdobyć z ogólnie dostępnych źródeł.
Nasze wywiady gospodarcze to zawsze solidna i profesjonalna praca detektywistyczna.
Zakres wywiadu gospodarczego prowadzonego wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
spółki prawa handlowego czy też wobec podmiotu zagranicznego obejmuje:
1. Fizyczne sprawdzenie akt KRS oraz dokumentacji gromadzonej w urzędach w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
2. Sprawdzenie czy podmiot ma legitymację (uprawnienia) do prowadzenia działalności regulowanych i/lub licencjonowanych.
3. Sprawdzenie osób będących w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, zarządzie i
radzie nadzorczej podmiotu zagranicznego, właścicieli działalności gospodarczych w celu określenia:
- posiadanego majątku osobistego,
- relacji biznesowych z innymi podmiotami,
- posiadanych udziałów (powyżej 5%) posiadanych w spółkach prawa handlowego,
- innych prowadzonych działalności gospodarczych,
- innych stanowisk piastowanych w zarządach spółek prawa handlowego,
- powiązani biznesowych i osobowych.
- opinii środowiskowej,
- opinii w miejscu zamieszkania (pobytu),
- prawdziwości kwalifikacji,
- Innych elementów, które będą pomocne przy ocenie wiarygodności kontrahenta.
4. Fizyczna wizyta w siedzibie (siedzibach) przedsiębiorców połączona z:
- białym wywiadem (uzyskiwanie informacji od badanego przedsiębiorcy),
- zebraniem informacji wśród pracowników przedsiębiorstwa,
- zebraniem informacji z lokalnego rynku biznesowego (opinie, realizacje przedsięwzięć, terminowość, relacji z klientami i konkurencją etc.),
- zebraniem dokumentacji poglądowej i technicznej dla zleceniodawcy,
5. Wykonanie innych czynności, które wraz z wymienionymi w pkt. 1-4 dadzą możliwość pełnego oszacowania ryzyka współpracy z badanym podmiotem.
Wyniki wywiadu gospodarczego sporządzamy w formie raportu.Nasze raporty to wyczerpujące i kompleksowe sprawdzenia kontrahenta.
Dzięki takim rozwiązaniem dbamy o bezpieczeństwo biznesu naszych klientów w najbardziej kompleksowy i profesjonalny sposób